โทรศัพท์ 081-4412042
E-mail: sales@oksmthai.com

 

เหมาะสำหรับโรงสีข้าว หลังจากข้าวเปลือก ถูกกะเทาะออกด้วยเครื่องกะเทาะข้าวเปลือก (Paddy Husker) แล้ว เครื่องจักรนี้จะทำการแยก แกลบซึ่งมีน้ำหนักเบา ออกจากข้าวกล้อง ได้ดี นอกจากจะนำเครื่องจักรนี้มาใช้งานแบบเดี่ยวๆ แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ร่วมกับเครื่องจักรประเภทอื่นๆ ในขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ในระบบได้อีกด้วย

 

หลักการทำงาน

          หมุน ล้อหมุนชุดปรับการไหลของผลิตภัณฑ์ (Feeding Adjustment hand-wheel) เข้าเครื่อง เพื่อหมุนปรับระยะห่างระหว่าง Feeding wheel กับ Adjustment plate ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถไหลกระจายไปทั่วชุดตะแกรงได้ หมุน ล้อหมุนชุดปรับปริมาณลม (Air volume adjustment hand-wheel) ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ของท่อลม (Air channel) จนกระทั่งไม่มี เมล็ดพันธ์ไหลออกมาจาก ช่องออกของเมล็ดพันธุ์ (Discharge port) ของ Front settling chamber (ดูแบบโครงสร้าง เครื่องประกอบ) ปริมาณของลมควรมีปริมาณลมที่เพียงพอ เพื่อใช้ในการเป่า ฝุ่น แกลบ หรือ เศษวัตถุอื่นๆ หมุน ล้อหมุนหมายเลข 10 (ดูแบบโครงสร้าง เครื่องประกอบ) เพื่อปรับความเร็วในการหมุนของชุดขับเคลื่อนลูกเบี้ยว (Eccentric driving device) (ความถี่ของตะแกรง) ที่ความเร็วรอบ 250 ถึง 350 รอบ/นาที เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถไหลเข้าเครื่องได้อย่างสะดวก ไม่เกิดการสะสมอันเนื่องมาจากการไหลไม่ต่อเนื่อง หมุน ล้อหมุนปรับความเร็วรอบ (Rotating speed adjustment hand-wheel) เพื่อปรับปริมาณลม ของ Lower air chamber จนกระทั่ง ผลิตภัณฑ์ฟุ้งกระจาย หมุน ล้อหมุนชุดปรับปริมาณลม (Air volume adjustment hand-wheel) ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ของท่อลม (Air channel) เพื่อปรับขนาดของ Back settling chamber (ดูแบบโครงสร้าง เครื่องประกอบ) หมุน ล้อหมุนชุดปรับปริมาณลม (Air volume adjustment hand-wheel) ของ ช่องลม Back air suction channel เพื่อปรับความสูงของ ช่องลมนี้ จนกระทั่ง ไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดี ไหลออก มาจาก ช่อง Discharge port ของทั้ง Back air channel และ Back settling chamber (ดูแบบโครงสร้าง เครื่องประกอบ) ช่องทางออกเมล็ดพันธุ์นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นช่องทางออกของ สิ่งแปลกปลอม และเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพ 

ลักษณะทางเทคนิค

          ลูกบอลยางถูกใช้เพื่อทำให้ผิวของตะแกรงมีความสะอาด และก็มีความสะดวกในการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ การเปลี่ยนชุดตะแกรง และการทำความสะอาดเครื่องจักร ด้วยโครงสร้างของเครื่องจักรเอง ที่มีกล่องตะแกรง สองชั้น ซึ่งช่วยเพิ่มความเสถียรภาพในการเดินเครื่อง

          การไหลของลมสามารถปรับปริมาณด้วยการเปลี่ยนระดับความเร็วของพัดลม ซึ่งไม่มีความซับซ้อน สามารถปรับการไหลของลมได้อย่างมั่นคง และง่ายต่อการปรับ ด้วยโครงสร้างฐานแผ่นรองของตะแกรงจึงทำให้เพิ่มการคัดแยกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดี

         ความถี่ของการสั่นของตะแกรงสามารถปรับ ตามปริมาณการผลิต และอัตราการคัดแยกได้ตามความต้องการ

Technical Parameters

Motor: 

Blower: MBL22Y2.2, 2.2kw, 200-1000r/min

Eccentric Driving: MBL22Y2.2, 2.2kw, 200-1000r/min

Productivity: 5000Kg/H (ข้าวสาลี), 500Kg/H (อาหารสัตว์)

Rotating Speed: 140-700r/min

Vibration Amplitude: 30mm

Vibration Frequency: 70-350t/min

Inclination Angle of the First and Second Screen: 4°

Inclination Angle of the Third the Forth Screen: 5°

Dimension: 3040*l850*3580mm

Weight: 2480Kg

 

ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์เสริม

          Seven screen sieves, two pieces of bottom plates, one piece of flowing plate, one small mesh screen, one Allen wrench with specification of 8mm, eight pieces of spring plates(four long plates and four short plates).

 

โครงสร้างของเครื่อง

1. Front Settling Chamber         10. Screen Box Vibrating Adjustment Lever

2. 2. Back Settling Chamber     11. Feeding Adjustment Lever

3. 3. Upper Screen Outlet             12. Front Air Duct Air Speed Adjustment Lever

4. 2nd Screen Front Outlet           13. Front Air Duct Air Volume Adjustment Lever

5. 2nd Screen Back Outlet               14. Fan Rotating Speed Adjustment Lever

6. 2nd Scree Outlet           15. Back Air Duct Position Adjustment Lever

7. 4th Screen Outlet               16. Back Air Duct Air Volume Adjustment Lever

8. Back Air Duct Outlet                 17. Front and Back Air Duct Air Volume Adjustment Lever

9. Main Outlet                  

 

 

 

Product

Category: Air Screen Separator

 • 5X-0.7 เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยระบบอากาศ

  การใช้งาน

           เครื่องจักรสามารถใช้งานสำหรับการทำความสะอาดเมล็ดได้อย่างหลากหลาย ทั้ง เมล็ดข้าวสาลี, เมล็ดข้าว, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, เมล็ดถั่ว และอื่นๆ นอกจากนี้เครื่องจักรยังมีความเหมาะสมในการทำความสะอาดธัญพืช เช่น  เมล็ดข้าวและข้าวฟ่าง สามารถแยกเมล็ดขนาดเล็ก เมล็ดที่กลายพันธุ์ และเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ ที่มีน้ำหนักเบากว่าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเครื่องจักรนี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพของการแยกผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

  อ่านเพิ่มเติม...
   
 • 5XD-5.0 เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยระบบอากาศ

  การใช้งาน

           เครื่องจักรรุ่นนี้ ออกแบบมาตามมาตรฐานเครื่องจักรของประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีน เครื่องจักรนี้นอกจากจะสามารถใช้งานสำหรับการทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ได้อย่างหลากหลาย ทั้ง เมล็ดข้าวสาลี, ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, เมล็ดถั่ว และอื่นๆ แล้ว เครื่องจักรยังสามารถนำมาใช้งานกับ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆได้อีก เช่น  เมล็ดข้าว และเมล็ดฝ้าย ซึ่งเครื่องจักรนี้

  อ่านเพิ่มเติม...
   
 • 5XS-3.0 เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยระบบอากาศ

  การใช้งาน

            เครื่องจักรรุ่นนี้ ออกแบบมาตามมาตรฐานเครื่องจักรของประเทศเยอรมัน ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในพื้นที่ ที่คำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีฝุ่นที่เกิดจากการทำงานของเครื่องน้อยมาก เครื่องจักรถูกพัฒนาบนพื้นฐานมาจาก ความแตกต่างระหว่างเมล็ดพันธุ์ และสิ่งแปลกปลอม เครื่องจักรเหมาะสำหรับทำความสะอาด ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ข้าวโพด อาหารสัตว์ และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมล็ดดอกทานตะวัน ด้วยกำลังการผลิตของเครื่องสามารถผลิตได้สูงสุดถึง 5 ตัน/ชม.

  อ่านเพิ่มเติม...

Category: Grain Dryer

 • เครื่องอบแบบอากาศผสมรุ่น 5HSH

  ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

            เหมาะสำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิซึ่งสามารถรักษาความหอมของข้าวได้ดีอีกทั้งยังรักษาคุณภาพของเมล็ดข้าวได้ดีกว่ารุ่นอื่นๆถึงแม้ว่าเครื่องนี้จะใช้เวลาในการอบมากกว่าเครื่องอบแบบหมุนเวียนแต่โครงสร้างภายในออกแบบมาอย่างดี

  อ่านเพิ่มเติม...
   
 • เครื่องอบแบบหมุนเวียนรุ่น 5HHX

  ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

            1.ใช้การอบแบบ Mixed batch ในกระบวนการอบ ข้าวเปลือก, เมล็ดพันธุ์, เมล็ดข้าวสาลี และอื่นๆ เพื่อให้กระบวนการอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพสูง อัตราการแตกหักของเมล็ดพันธุ์ต่ำ และคงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้สดและมีคุณภาพสูง

  อ่านเพิ่มเติม...