โทรศัพท์ 081-4412042
E-mail: sales@oksmthai.com

การใช้งาน

         เครื่องจักรมีการทำงานแบบอัตโนมัติ หลักๆประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนทำงานได้ดีเยี่ยมและมีความทนทานสูง ระบบการทำงานถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานที่มีความซับซ้อนและมีความยากสูง โดยเครื่องมีกำลังการผลิตได้ 12-15 ตัน/ชม.

 

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

          สายพานถูกออกแบบโดยไม่จำกัด  โดยใช้การสั่นเพียงเล็กน้อย ทำให้ฝักข้าวโพดเคลื่อนที่ไปยังระบบปลอกเปลือกอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่อง ด้วยประสิทธิภาพการปอกเปลือกที่สูงและอัตราความเสียหายของข้าวโพดที่ต่ำ

 

 

Product