โทรศัพท์ 081-4412042
E-mail: sales@oksmthai.com

" โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด บริษัท มอนซานโต (ประเทศจีน) จำกัด กำลังการผลิต 1500 ตัน ก่อสร้างเมื่อปี 2013 "

 

 

" โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ประเทศจีน) จำกัด กำลังการผลิต 1500 ตัน ก่อสร้างเมื่อปี 2008 "

 

 

" โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ประเทศจีน) จำกัด จำนวน 4 production line กำลังการผลิต 1500 ตัน/line รวมทั้งสิ้น 6000 ตัน ก่อสร้างเมื่อปี 2011 "