โทรศัพท์ 081-4412042
E-mail: sales@oksmthai.com

จุดเด่นของสินค้า

         1.ทางโรงงานสามารถผลิตไซโลเหล็ก ที่สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดถึง 10,000 ตันโดยภายในไซโล มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพ เช่น ระบบตรวจเช็คอุณหภูมิ ระบบการระบายอากาศ ระบบควบคุมการไหลของผลิตภัณฑ์ ในไซโล

        2.ใช้ระบบการตัด กลึง CNC ,การเจาะ และการขึ้นรูปของโครงสร้างเครื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยหุ่นยนต์ ดังนั้นชิ้นส่วนต่างๆของแผ่นไซโลเหล็กจึงมีขนาดที่มีความเที่ยงตรงสูง ดังนั้นเวลานำมาประกอบขึ้นรูปไซโลที่หน้างาน จึงประกอบเข้ากันอย่างพอดี ไม่มีความเสี่ยงต่อการพังทลาย อันเนื่องมาจาก การประกอบขึ้นรูปที่ไม่ได้ขนาดที่ถูกต้อง

        3.ด้วยระบบการออกแบบโครงสร้างภายในที่ดีของไซโล จึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือค้าง ตามขอบด้านข้าง และก้นไซโล มีเหลือน้อยมาก

        4.อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตัด โดยใช้หุ่นยนต์ จึงทำการการเคลื่อนย้ายไซโล เพื่อย้ายตำแหน่งใหม่ เป็นไปอย่างง่ายดาย แผ่นที่ถูกถอดออกมา สามารถต่อกลับเข้าได้อย่างถูกต้อง

        5.ไซโลเหล็ก สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เมื่อเทียบกับไซโลคอนกรีต ได้มากถึง 30-50%

        6.ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การควบคุมการทำงานของไซโล ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจเช็คอุณหภูมิ และระบบการไหลเวียนภายในไซโล ดังนั้นจึงใช้คนงานในการควบคุมการทำงานน้อยมาก

การใช้งาน

        เส้นผ่าศูนย์กลางของถังไซโลมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 3 ถึง 7.3 เมตร และถังไซโลลูกหนึ่งๆสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ได้จำนวน 30 ถึง 300 ตัน ถังไซโล มี 2 ประเภทคือ แบบฐานแบนและฐานทรงกรวย

        ถังไซโลถูกใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บวัตถุดิบที่มีอนุภาคเล็กอย่างแพร่หลาย อย่างเช่น เมล็ดธัญพืช, เมล็ดพันธุ์ หรืออาหารสัตว์ ถังไซโลถูกใช้ในอุตสาหกรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์และธัญพืช, โรงงานผลิตน้ำมันสำหรับการบริโภค, โรงงานผลิตอาหารสัตว์, โรงงานแป้ง, โรงงานไวน์ และโรงงานประเภท อื่นๆ

        โดยหลักการผลิตภัณฑ์จะถูกเคลื่อนย้ายด้วยสายพานและกระพ้อ ลงสู่ถังไซโล ตลอดการเคลื่อนย้ายนี้ จะมีอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น ส่วนบนและส่วนล่างของไซโลมีโครงสร้างแบบทรงกรวยเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกเทเข้าและออกจากไซโลโดยไม่มีการตกค้างภายใน  

         อุปกรณ์ระบายอากาศซึ่งติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือทางส่วนล่างของถังไซโล มีพัดลมเป่า ลมเย็น เพื่อรักษาระบบการระบายอากาศในไซโล และทำให้อากาศถ่ายเทภายในได้เป็นอย่างดี 

หลักการทำงาน

         ผลิตภัณฑ์จะถูกลำเลียงส่งไปยังอุปกรณ์ตัวจ่ายด้วยกระพ้อ ตัวจ่ายผลิตภัณฑ์ แบบ 2 หัวจ่ายจะทำหน้าที่เป็นตัวเติมผลิตภัณฑ์ ลงไปในไซโลให้เต็มอย่างทั่วเสมอกัน เมื่อเติมจนได้ระดับที่กำหนดแล้ว ก็จะมีสัญญาณเตือนให้หยุดการเติม ถ้าต้องการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ในถังไซโลก็สามารถทำได้โดยการเปิดวาล์วเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไหลออกมาตามสายพาน

 

Models & Technical Parameters

TCZ03005 (30T)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Diameter: Φ3056mm

ความสูง Height: 7520mm (not include foundation height) 

ปริมาณความจุ Capacity: 40.5m³

น้ำหนัก Weight: 30.4T(grain density is calculated according to 0.75ton/m³)

ขนาด Size: 935mm*2480mm 

Ripple Size: width of ripple: 80mm, depth of ripple: 14 mm.

Strength Level of the Bolt: level 4.8 and 8.8 (with surface galvanized and passivated)

Each silo layer includes 4 pieces silo plates, and the thickness of each layer in 5 silo layers is 1.5mm; 

8 pieces vertical reinforcing ribs are distributed vertically outside the silo with space of 0.96 meters and inside and outside ladders, and the outside ladder is equipped with safe guard. Thickness of reinforcing rib: 2mm, 2.5mm.

Steel Column at the Bottom of Cone: 8  125*125*6 H structural steel

Plate at the Bottom of Cone: 2.5mm galvanized steel plate

Ventilation system: 4-72No3.6A 3kw

Height Between Material Outlet and the Ground: 1160mm

 

TCZ05505 (100T)

Diameter: Φ5500mm

Height: 9330mm(not include foundation height) 

Capacity: 134lm³

Weight: 100 T (grain density is calculated according to 0.75ton/m³)

Size: 935mm*2960mm 

Ripple Size: width of ripple: 80mm, depth of ripple: 14 mm.

Strength Level of the Bolt: level 4.8 and 8.8 (with surface galvanized and passivated)

Each silo layer includes 6 pieces silo plates, and the thickness of each layer in 5 silo layers is 1.5mm; 

12 pieces vertical reinforcing ribs are distributed vertically outside the silo with space of 0.96 meters and inside and outside ladders, and the outside ladder is equipped with safe guard. Thickness of reinforcing rib: 2.5mm.

Steel Column at the Bottom of Cone: 12  125*125*6 H structural steel

Ring Beam: 16# channel steel

Plate at the Bottom of Cone: 2.5mm galvanized steel plate

Ventilation System: 4-72No3.6A 3kw

Height Between Material Outlet and the Ground: 1340mm

 

TCZ05508 (150T)

Diameter: Φ5500mm

Height: 11970mm(not include foundation height) 

Capacity: 198m³

Weight: 150T (grain density is calculated according to 0.75ton/m³)

Size: 935mm*2960mm 

Ripple Size: width of ripple: 80mm, depth of ripple: 14 mm.

Strength Level of the Bolt: level 4.8 and 8.8 (with surface galvanized and passivated)

Each silo layer includes 6 pieces silo plates, and 8 silo layers is distributed as following from the top to bottom: the height from the first to the seventh layer is 1.5mm; and the height of eighth layer is 2mm.

12 pieces vertical reinforcing ribs are distributed vertically outside the silo with space of 0.96 meters and inside and outside ladders, and the outside ladder is equipped with safe guard. Thickness of reinforcing rib: 2.5mm.

Steel Column at the Bottom of Cone: 12  125*125*6 H structural steel

Ring Beam: 16# channel steel

Plate at the Bottom of Cone: 2.5mm galvanized steel plate

Ventilation System: 4-72No3.6A 3kw

Height Between Material Outlet and the Ground: 1340mm

 

TCZ06408 (200T)

Diameter: Φ6418mm

Height: 12660mm (not include foundation height) 

Capacity: 262m³

Weight: 200T (grain density is calculated according to 0.75ton/m³)

Size: 935mm*2960mm 

Ripple Size:width of ripple: 80mm, depth of ripple: 14 mm.

Strength Level of the Bolt: level 4.8 and 8.8 (with surface galvanized and passivated)

Each silo layer includes 7 pieces silo plates, and 8 silo layers is distributed as following from the top to bottom: the height from the first to the seventh layer is 1.5mm; and the height of eighth layer is 2mm.

14pieces vertical reinforcing ribs are distributed vertically outside the silo with space of 0.96 meters and inside and outside ladders, and the outside ladder is equipped with safe guard. Thickness of reinforcing rib: 2.5mm.

Steel Column at the Bottom of Cone: 14  175*175*8 H structural steel

Ring Beam: 20# channel steel

Plate at the Bottom of Cone: 2.5mm galvanized steel plate

Ventilation System: 4-72No3.6A 3kw

Height Between Material Outlet and the Ground: 930mm

 

TCZ07309 (300T)

Diameter: Φ7330mm

Height: 14335mm (not include foundation height) 

Capacity: 410m³

Weight: 307T (grain density is calculated according to 0.75ton/m³)

Size: 935mm*2960mm 

Ripple Size: width of ripple: 80mm, depth of ripple: 14 mm.

Strength Level of the Bolt: level 4.8 and 8.8 (with surface galvanized and passivated)

Each silo layer includes 8 pieces silo plates, and 9 silo layers is distributed as following from the top to bottom: the height from the first to the seventh layer is 1.5mm; and the height of eighth and ninth layer is 2mm.

16 pieces vertical reinforcing ribs are distributed vertically outside the silo with space of 0.96 meters and inside and outside ladders, and the outside ladder is equipped with safe guard. Thickness of reinforcing rib: 2.5mm.

Steel Column at the Bottom of Cone: 16  200*200*9 H structural steel

Ring Beam: 20# channel steel

Plate at the Bottom of Cone:2.5mm galvanized steel plate

Ventilation System: 4-72No4A 5.5kw

Height Between Material Outlet and the Ground: 1030mm

 

Structure

The product is composed of combination of lower cone, combination of silo body, ladder combination, air outlet, air inlet, material distribution device, etc. 

Automatic control and temperature control device is optional.

 

Product